You are hereKKNC Camping on August 8th 2014

KKNC Camping on August 8th 2014


By Satish GK - Posted on 28 May 2014

Friends,

ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೇ,

ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ "ಕೇ ಕೇ ನ್ ಸೀ" ಕಾಂಪಿಂಗ್ ಗೆ ಬರುವವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೂ ಮರಳಿ ಬರುವವರಿಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ.
ಕನ್ನಡ ಕೂಟದ ಕಾಂಪಿಂಗ್ ನ್ ಸೊಬಗು -ಜನಜಾತ್ರೆ+ ಊಟೋಪೊಚಾರ+ ಮನರಂಜನೆ!
ಕಾಂಪಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮನರಂಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರು, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಿವರವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

https://docs.google.com/forms/d/1A2Ffs_P7wajMaSe2bn5tPiZN0mkbI21b_4NngRM...

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು
Raghavendra KM- raghakm@gmail.com
Mala Nagaraj- malashivakumar@gmail.com ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.


:

Tags

Social Media

Our Partners